תעשיה, תעסוקה ומסחר

הידע והניסיון שהצטברו במשרד במשך שנות קיומו, מאפשרים את תכנונם של מבנים מסחריים בהתאם לדרישות המיוחדות לכל יזם, בכל קנה מידה.