top of page

תעשיה, תעסוקה ומסחר

הידע והניסיון שהצטברו במשרד במשך שנות קיומו, מאפשרים את תכנונם של מבנים מסחריים בהתאם לדרישות המיוחדות לכל יזם, בכל קנה מידה. 

בית ברק . חדרה

בית יואב . חדרה

בנין משרדים . חולון

מתחם מקלף . חדרה

מרכז מסחרי . אורנית

בניו משרדים . בנימינה

פארק תעשיה פולג . נתניה

bottom of page