רשימת פרויקטים מלאה

תכנון עירוני

פיתוח ונופש

מבני מסחר

מבני תעשיה

מבני חינוך ותרבות

הרחבת מבני ציבור

בניה צמודת קרקע

בניה רוויה

 

בניה רוויה

מבנן פסגת טל - ראש העין

מבנן אופק בפארק - חדרה

מגדל הגיבורים - חדרה

בית כורזים - חדרה

בנייני מגורים, רמת בוטקובסקי - חדרה (בתכנון)

בנייני מגורים, אלכסנדר - חדרה

בנייני מגורים, קדמת ים - חדרה

מקבצי מגורים - נתניה, רעננה, חדרה

בנייני דיור מוגן - חיפה, חדרה

מבנים משולבים (מגורים ותעסוקה) - חדרה, נתניה

בניה קבלנית - הרצליה, נתניה, חדרה חיפה

 

בניה צמודת קרקע

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

 

הרחבת מבני ציבור

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

 

מבני חינוך ותרבות

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

 

מבני תעשיה

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

 

מבני מסחר

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

 

פיתוח ונופש

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

 

תכנון עירוני

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10

פרויקט 1

פרויקט 2

פרויקט 3

פרויקט 4

פרויקט 5

פרויקט 6

פרויקט 7

פרויקט 8

פרויקט 9

פרויקט 10