top of page

פרוייקט 1

משרד יובל רגב אדריכל ובונה ערים בע"מ הינו משרד תיכנון כוללני הכולל את כל מרכיבי התיכנון.
מתיכנון עירוני, הכנת תוכניות בניית עיר תב"ע, תיכנון מבנים, פיתוח השטח ועד עיצוב הפנים.
יובל רגב הינו בוגר הפקקולטה לארכיטקטורה  ולתיכנון ערים בחיפה.
המשרד הוקם בשנת 1983, בנתניה, בשותפות עם האדריכל יונגסטר עד לשנת 2000.
משנה זו ממוקם המשרד בהרצליה.

bottom of page