top of page

מבני חינוך

מבני חינוך תופסים נתח נכבד בעבודת המשרד. לצד אסתטיקה ופונקציונליות, התכנון האדריכלי מיישם שיטות לימוד חדשניות, המתאימות לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות ולסוגי הוראה שונים.

במסגרת זו, וכחלק מפרויקט M21 של משרד החינוך, המשרד היה אמון בין השאר על הסבתם של בתי הספר בהרצליה למבנים המוכוונים למידה חדשנית.

בית הספר אלדד . נתניה

בית הספר סיני . נתניה

גן ילדים נתן קומוי . נתניה

גן ילדים הברבור . נתניה

גן ילדים אגם . נתניה

בית מדרש בני עקיבא . נתניה

בית הספר להנדסאים . הרצליה

בית חנה . נתניה

הסבת מוסדות חינוך ללמידה חדשנית . הרצליה

בית הספר נחשונים . אריאל

מעון יום קריתי . נתניה

גני ילדים, קרית החינוך . אריאל

גני ילדים נורווק . נתניה

בית ספר, קרית החינוך . אריאל

bottom of page