מבני חינוך

מבני חינוך תופסים נתח נכבד בעבודת המשרד. לצד אסתטיקה ופונקציונליות, התכנון האדריכלי מיישם שיטות לימוד חדשניות, המתאימות לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות ולסוגי הוראה שונים.

במסגרת זו, וכחלק מפרויקט M21 של משרד החינוך, המשרד היה אמון בין השאר על הסבתם של בתי הספר בהרצליה למבנים המוכוונים למידה חדשנית.