בניה פרטית

לצד פרויקטים ציבוריים וקבלניים, מבצע המשרד עבודות תכנון גם עבור לקוחות פרטיים בקנה-מידה קטן.