top of page

בינוי ופיתוח

עבודת התכנון והפיתוח העירוני דורשת הבנה של מרקם החיים האופייני לכל ישוב, של מערכות תשתית, תנועה ונוף, כל זאת במקביל לחזון וראיה עתידית. לצד עשרות תב"עות מקומיות, המשרד חתום על תכנונם של פרויקטים עירוניים שונים, תוך שיתוף פעולה עם רשויות שונות ברחבי הארץ. בין אלה ניתן למנות את מדרחוב פלטרין בחדרה, מדרחוב הרצל בנתניה, תכניות בינוי לשכונות חדשות בטירה ובאבן-יהודה, וטיילות בצור יצחק, נשר ויוקנעם.   

תכנית פיתוח השדרה המרכזית . צור יצחק

תכנית פיתוח דרך מנחם בגין . חדרה

תכנית בינוי ופיתוח השכונה הדרומית . טירה

תכנית בינוי ופיתוח מתחם איסלנד . ירושלים

תכנית בינוי גני השרון . כפר סבא

תכנית פיתוח מתחם 503 . אריאל

תכנית פיתוח מתחם 212 . אבן יהודה

bottom of page